Rak.liitto os. 425 SYYSKOKOUS

2.10.2015

Rak.liitto os. 425 Pudasjärvi-Taivalkoski Syyskokous 8.11.klo 12.30
Jukolan Pirtissä. (Jukolantie 4) Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen
muuttamisesta Rakennusliiton 23.liittokokouksessa hyväksyttyjen
ammattiosaston mallisääntöjen mukaisesti sekä muut osaston sääntöjen 9§:n
mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat,mm.päätetään ammattiosaston
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2016 sekä valitaan
osastolle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja
tälle varahenkilö. Hallitus klo.12.00. Kokouksen jälkeen ruokailu. Hallitus